Slide Background

Het Landgoed

l1Laan


Landgoed Zelle ligt in de driehoek tussen Hengelo, Vorden en Ruurlo, in het nationale landschap Graafschap. Het landgoed is circa 355 hectare groot en bestaat uit bos, natuurterrein, landbouwgrond en een golfbaan. Het hart van het landgoed bestaat uit een eeuwenoud landschap met lanen, bossen, oude solitaire bomen, paden en waterpartijen en het monumentale Huize Zelle met fraaie bijgebouwen. Dit gebied van ongeveer 94 hectare is geheel als rijksmonument aangewezen.

Ligging

Landgoed Zelle is gelegen in de Achterhoek, binnen in de driehoek Hengelo – Vorden – Ruurlo. Dit ruim 350 hectare grote landgoed omvat grote cultuurhistorische, landschappelijke en ecologische waarden.
download de kaart in pdf

Doel

Voor Landgoed Zelle is een Masterplan opgesteld, dat de doelen en ambities van het landgoed beschrijft. Het plan dient als basis voor een gezamenlijk en interactief proces met de gemeente Bronckhorst, provincie Gelderland en waterschap Rijn en IJssel, zodat een door alle partijen gesteund ontwikkelingsproces tot stand komt.

De ambitie van Landgoed Zelle is erop gericht het landgoed cultuurhistorisch, landschappelijk, ecologisch, economisch én sociaal maatschappelijk in optimale vorm te houden en waar mogelijk terug te brengen.

Statutaire Doelstelling van Landgoed Zelle B.V.:

‘De instandhouding van het familielandgoed ’t Zelle met haar landerijen en opstallen, haar bossen en overige beplantingen en terreinen of gronden, haar wegen en wateren, met bijzondere zorg voor het behoud en de ontwikkeling van het aan het landgoed eigen natuur- en landschapsschoon, alsmede het behoud en herstel van de naar hun aard op het landgoed thuis behorende flora en fauna’.

Huidige situatie

Het eigendom van het landgoed is ondergebracht in Landgoed Zelle B.V. Vrijwel alle grond en gebouwen zijn gerangschikt onder de Natuurschoonwet 1928. Landgoed Zelle B.V. heeft geen winstoogmerk, maar moet zichzelf financieel bedruipen en de fiscale last voor de eigenaren compenseren. De elf aandeelhouders stellen de grote lijnen van het beleid vast, het beheer wordt uitgevoerd door de directeur – rentmeester.

Landgoed Zellehetlandgoed